×
Znajdź nas na:
sklep@narzedzia-holysz.pl
502 405 848

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU WWW.NARZEDZIA-HOLYSZ.PL

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Tomasz Hołysz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Hołysz Narzędzia i Serwis, ul. Górska 1a; 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5492186325, jako Administrator  Państwa danych osobowych, chroni prywatność użytkowników korzystających ze strony internetowej działającej pod adresem http://www.narzedzia-holysz.pl/  (dalej jako „Sklep”) oraz kont społecznościowych[M1] , do których przekierowanie znajduje się na stronie Sklepu, i gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

W Sklepie wdrożone zostały środki techniczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO oraz obowiązujących przepisów krajowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1000), zwanej dalej „Ustawą” oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego dalej: „Rozporządzeniem RODO”

 jest Tomasz Hołysz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Hołysz Narzędzia i Serwis, ul. Górska 1a; 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5492186325, e-mail: sklep@narzedzia-holysz.pl.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: sklep@narzedzia-holysz.pl.

PODSTAWOWE INFORMACJE

W przypadku zakładania konta użytkownika, edytowania swojego profilu, kontaktowania się z nami, zapisywania się na newsletter, przekazywane nam są Państwa dane osobowe, w związku z czym pragniemy Państwa poinformować, iż dokładamy wszelkiej staranności, by zagwarantować bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych oraz, że nie zostaną one udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Ze  Sklepu można korzystać również bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdorazowego wejścia na stronę Sklepu, serwer zapisuje jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony Sklepu.

Sklep może zapisywać informacje dotyczące parametrów połączenia, takie jak adres IP, oznaczenie czasu oraz zapisywać w urządzeniach końcowych pliki cookie.

Osoba korzystająca ze Sklepu winna przedsięwziąć środki ostrożności w celu nie ujawnienia swoich danych osobowych osobom trzecim podczas korzystania ze Sklepu i przy jego opuszczaniu.

PLIKI COOKIES

W związku z zapewnieniem Państwu możliwości udostępniania treści dostępnych w serwisach społecznościowych, informujemy, iż w tym celu wykorzystywane będą pliki cookies dotyczące usługi AddThis.

Wyświetlanie w  naszym Sklepie treści pochodzących z serwisów społecznościowych, którymi są Facebook (likebox) oraz Instagram (instagram feed), jest związane z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook oraz Instagram.

Sklep korzysta z plików typu cookie (tzw. ciasteczka), w celach statystycznych, a także w celu dostosowania Sklepu do indywidualnych preferencji osób korzystających ze Sklepu, w tym do ulepszenia jego funkcjonowania. Służy to ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na spersonalizowaniu prezentacji oferty usług świadczonych przez Administratora.

Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez aktualnie odwiedzany serwis internetowy i zapisywane na tzw. urządzeniu końcowym. Pliki cookies nie zawierają informacji osobistych oraz w żaden sposób nie służą identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę https://www.narzedzia-holysz.pl/, pozwalają natomiast rozpoznać urządzenie osób korzystających ze Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji.

Pliki cookies można podzielić na sesyjne – tracące ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, oraz trwałe – pozostające w pamięci urządzenia przez określony czas, w tym po opuszczeniu Serwisu. Okres ten jest uwarunkowany od parametrów poszczególnych plików cookies, bądź po usunięciu ich przez osobę korzystającą z Sklepu.

Sklep wykorzystuje pliki cookies własne, w celu jego prawidłowego działania. Sklep może również korzystać z plików cookies podmiotów trzecich – innych serwisów internetowych, w szczególności:

 Google Analytics, które zbiera informacje na temat ruchu użytkowników na stronie Sklepu (wyświetlane podstrony, czas spędzony na każdej z nich).  W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach.  Przy ustawieniach plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie;

Google Adwords w celu prowadzenia kampanii remarketingowych. Przy ustawieniach plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie;

Google Tag Manager w celu kontrolowania kampanii reklamowych oraz sposobu korzystania ze strony Sklepu. Przy ustawieniach plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie;

HotJar Limited, które śledzi czynności podejmowane na stronie Sklepu. Przy ustawieniach plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie;

Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych. Udzielenie powyższej zgody następuje poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie. Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika końcowego pozwalające na zapisywanie plików cookies są jednoznaczne z wyrażeniem zgody. Użytkownik może udzielić zgody na instalowanie i wykorzystywanie plików cookies lub odmówić jej udzielenia poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;

Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/;

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en;

Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;

Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.narzedzia-holysz.pl. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki.

Ograniczenie korzystania z plików cookies mogą spowodować jednak brak dostępności do niektórych funkcjonalności odwiedzanego Sklepu.

Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies jest możliwe w każdym czasie, poprzez dokonanie odpowiednich zmian ustawień używanej przeglądarki internetowej. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

Sklep może używać również Google (Universal) Analytics, narzędzia służącego do analityki internetowej firmy Google Inc (google.com) lub innego podobnego narzędzia. Służy to ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na spersonalizowaniu prezentacji oferty usług świadczonych przez Administratora. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Serwisu przekazywane są w przeważającej mierze do serwera Google zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych Ameryki i przechowywane. Adres IP Użytkownika przed przekazaniem go dalej w obrębie państw należących do EOG. W wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki i dopiero tam skracany. Tak zanonimizowany adres IP przekazywany przez przeglądarkę internetową Klienta w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innym danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w Stanach Zjednoczonych Ameryki i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield, zatwierdzony przez Komisję Europejską stosowną umową.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu gromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze Sklepu przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki internetowej, dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:

– w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym do kontaktowania się w celu prawidłowego wykonania usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

– w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisu prawa, w tym prowadzenia rachunkowości oraz archiwizowania dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

– w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, obsługi formularza kontaktowego, prowadzenia statystyk, a także w celach analitycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

– w celu prawidłowego korzystania z portalu http://www.narzedzia-holysz.pl/  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy czym działania te odbywają się jedynie na podstawie uzyskanych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 - w celu ich przekazania do ING Banku Śląskiego S.A. (dalej jako „Bank”), w związku :

a.       świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

b.       obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

c.        w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 - w celu ich przekazania do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

W celu wykonania umowy oraz realizacji marketingu bezpośredniego przetwarzamy Państwa dane zwykłe, w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail, adres IP, numer NIP.


KATEGORIE ODBIORCÓW


Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy, tj.  podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, płatniczych i bankowych, dostawcom usług prawnych i doradczych, marketingowych, dostawcom usług w zakresie IT .

Ponadto, w związku z umożliwieniem dokonywania płatności internetowych, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)      ING Bank Śląski S.A.

b)     Twisto Polska sp. z o.o.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECCIEGO/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe mogą być przekazywane do USA w przypadku korzystania przez Serwis z narzędzi marketingowych Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, Facebook Pixel. 

Przekazywanie danych odbywa się w oparciu o certyfikat EU-US-Privacy Shield, zatwierdzony przez Komisję Europejską.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla prawidłowego korzystania  lub wykonania umowy i dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu jej zawarcia, a po tym okresie dane te zostaną ze Sklepu usunięte, chyba, że przetwarzanie będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z wykonania umowy lub niezbędne do celów badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, jednak tylko za zgodą Użytkownika. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa, przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Państwa przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO.

Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu na potrzeby marketingu bezpośredniego. Profilowanie nie wywołuje  skutków prawnych oraz nie wpływa znacząco w żaden inny sposób na osobę, której dane dotyczą.

DOBROWOLNOŚĆ LUB OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, lecz niezbędne do założenia konta w Sklepie, złożenia zamówienia, zapisania się na newsletter, skontaktowania się z nami, odstąpienia od umowy, złożenia reklamacji.

W ramach korzystania ze Sklepu, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach otrzymywania informacji o świadczonych przez Tomasza Hołysz, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Hołysz Narzędzia i Serwis, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: sklep@narzedzia-holysz.pl

Jeżeli Państwa dane zostały udostępnione Administratorowi przez naszego klienta/usługodawcę, którego jesteście pracownikami/ współpracownikami, dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w związku z wykonywaniem przez Administratora umowy łączącej Administratora oraz Państwa pracodawcę/współpracownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa  danych osobowych: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko) i dane kontaktowe (takie jak: służbowy adres poczty elektronicznej, numer telefonu, funkcja, stanowisko).

Informujemy, iż dokładamy należytej staranności, by gromadzone przez nas dane osobowe zachowały poufność, a w razie wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i ochronę zgromadzonych przez nas danych osobowych, gwarantujemy podjęcie stosownych kroków wymaganych obowiązującym prawem.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

DANE OSOBOWE A MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Tomasz Hołysz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Hołysz Narzędzia i Serwis, ul. Górska 1 a; 43-300 Bielsko-Biała, jako administrator fanpage’a prowadzonego w mediach społecznościowych, w tym na Facebooku, tworząc taką stronę, daje dostawcy usługi, w tym Facebookowi możliwość zapisania plików cookies na komputerze lub na każdym innym urządzeniu osoby odwiedzającej jej fanpage’a bez względu na to, czy osoba ta posiada    konto na Facebooku, czy też nie. Utworzenie fanpage’a na Facebooku wiąże się z podjęciem przez jego administratora działań polegających na ustaleniu parametrów zależnych    w szczególności od jego użytkowników docelowych, jak również od celów w zakresie               zarządzania lub promocji jego działalności, co wpływa na przetwarzanie danych osobowych             na potrzeby statystyk sporządzonych na podstawie liczby odwiedzających fanpage’a.       Administrator może za pomocą filtrów udostępnionych przez Facebook zdefiniować kryteria,             na podstawie których statystyki te muszą być sporządzane, a nawet określić kategorie osób,             których dane osobowe będą wykorzystywane przez Facebook. W konsekwencji administrator           fanpage’a prowadzonego na Facebooku przyczynia się do przetwarzania danych osobowych   osób odwiedzających jego stronę. Administrator fanpage’a może zwrócić się o udzielenie – a zatem o przetworzenie – danych demograficznych dotyczących jego użytkowników       docelowych, a w szczególności tendencji w zakresie wieku, płci, stanu cywilnego i statusu zawodowego; informacji na temat stylu życia i zainteresowań jego użytkowników docelowych, a także informacji dotyczących zakupów i zachowań w zakresie zakupów w sieci osób odwiedzających jego stronę, kategorii produktów lub usług, które najbardziej ich interesują, jak również danych geograficznych. Statystyki dotyczące użytkowników sporządzone przez Facebook są przekazywane wyłącznie administratorowi fanpage’a w formie zanonimizowanej, nie zmienia to jednak faktu, że sporządzanie tych statystyk opiera się na wcześniejszym gromadzeniu, za pomocą plików cookies instalowanych przez Facebook na komputerach lub na wszelkich innych urządzeniach osób odwiedzających tę stronę, i na przetwarzaniu danych osobowych tych osób w celach statystycznych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W Sklepie mogą być zamieszczane odnośniki (linki) do innych stron internetowych, niezależnych od portalu www.holysz-narzedzia.pl. Sugeruje się każdorazowe zapoznanie się politykami prywatności lub regulaminami korzystania z innych portali.

We wszelkich sprawach związanych z Polityka prywatności należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: sklep@holysz-narzedzia.pl.

W sprawach nieuregulowanych Polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności.